ภูมิ  เฟื่องอักษร

ภูมิ  เฟื่องอักษร
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
197 อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400.
โทรศัพท์: 0-2650-6000. โทรสาร: 0-2650-6090. เว็บไซต์ : www.voicetv.co.th.

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที