หนังสือรายงานประจำปีชมรมนักข่าว 2557 – 2558
|

หนังสือรายงานประจำปีชมรมนักข่าว 2557 – 2558

ดาวน์โหลด หนังสือรายงานประจำปี ชมรมนักข่าวสายเทคโฯโลยีส…

จากใจ สมหมาย สาตะโยธิน เลขานุการ
|

จากใจ สมหมาย สาตะโยธิน เลขานุการ

ปีนี้คงเป็นวาระสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับการเป็นกรรมการบริห…

จากใจ ภัทราพร ตั๊นงาม ฝ่ายวิชาการ
|

จากใจ ภัทราพร ตั๊นงาม ฝ่ายวิชาการ

เป็นอีกปี ที่ประเทศไทยฉายภาพความเป็นดิจิทัลเต็มตัว ตั้ง…

จากใจ เมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมฯ
|

จากใจ เมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมฯ

2 ปีที่ผ่านมา กับการทำงานหน้าที่กรรมการชมรมฯ   มีหลายอย…