สมาชิกองค์กร

1. Download ใบสมัครประเภทสมาชิกองค์กร พิมพ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรูปถ่ายผู้แทน 3 ท่าน คนละ 1 ใบ (ขนาด 4×6 นิ้ว) และประทับตราองค์กรให้เรียบร้อย

2. ส่งใบสมัครตัวจริง และประวัติองค์กร ส่งมายัง
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 หรือที่อีเมล์ itpcpress@gmail.com

3. ท่านสามารถส่งใบสมัครเป็นแฟกซ์มาให้ก่อนล่วงหน้าได้ที่ 02-2439108 และขอความกรุณาโทรเช็คแฟกซ์ที่เบอร์ 02-2438988

4. เมื่อคณะกรรมการชมรมฯมีมติพิจารณารับสมัครแล้ว ทางชมรมฯจะแจ้งเป็นจดหมายกลับไปยังบริษัทของท่าน (ภายใน 30 วัน นับจากรับใบสมัคร)

5. ทำการชำระค่าสมาชิกตามขั้นตอน โดยปีแรกชำระค่าสมาชิก 8,000 บาท + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ส่วนปีถัดไป ชำระปีละ 8,000 บาท

สมาชิกสามัญ (สำหรับนักข่าวสายไอที)

1. Download ใบสมัครประเภทสมาชิกสามัญ ปริ้นท์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 4×6 นิ้ว)

2. ส่งใบสมัครตัวจริง และประวัติองค์กร ส่งมายัง
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

3. ท่านสามารถส่งใบสมัครเป็นแฟกซ์มาให้ก่อนล่วงหน้าได้ที่ 02-2439108 และขอความกรุณาโทรเช็คแฟกซ์ที่เบอร์ 02-2438988

4. เมื่อคณะกรรมการชมรมฯมีมติพิจารณารับสมัครแล้ว ทางชมรมฯจะแจ้งเป็นจดหมายกลับไปยังบริษัทของท่าน (ภายใน 30 วัน นับจากรับใบสมัคร)

5. ทำการชำระค่าสมาชิกตามขั้นตอน โดยปีแรกชำระค่าสมาชิก 200 บาท + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ส่วนปีถัดไป ชำระปีละ 200 บาท (วิสามัญประเภท 2 เสียค่าสมาชิก 1,000 บาท ต่อปี)

สมาชิกวิสามัญ ประเภท 2 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

6. Download ใบสมัครประเภทสมาชิกสามัญ ปริ้นท์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 4×6 นิ้ว)

7. ส่งใบสมัครตัวจริง และประวัติองค์กร ส่งมายัง
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

8. ท่านสามารถส่งใบสมัครเป็นแฟกซ์มาให้ก่อนล่วงหน้าได้ที่ 02-2439108 และขอความกรุณาโทรเช็คแฟกซ์ที่เบอร์ 02-2438988

9. เมื่อคณะกรรมการชมรมฯมีมติพิจารณารับสมัครแล้ว ทางชมรมฯจะแจ้งเป็นจดหมายกลับไปยังบริษัทของท่าน (ภายใน 30 วัน นับจากรับใบสมัคร)

10. ทำการชำระค่าสมาชิกตามขั้นตอน โดยวิสามัญประเภท 2 เสียค่าสมาชิก 1,000 บาท ต่อปี

หมายเหตุ : ชมรมฯพิจารณาจากใบสมัครตัวจริง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (พร้อมรูปถ่าย) แล้วเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

  • แบบฟอร์มใบสมัครบุคคล
  • แบบฟอร์มใบสมัครองค์กร