จากใจ สมหมาย สาตะโยธิน เลขานุการ
|

จากใจ สมหมาย สาตะโยธิน เลขานุการ

ปีนี้คงเป็นวาระสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับการเป็นกรรมการบริห…