จากใจ เมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมฯ
|

จากใจ เมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมฯ

2 ปีที่ผ่านมา กับการทำงานหน้าที่กรรมการชมรมฯ   มีหลายอย…